حمیدرضا مسلمی

درباره من

دکتر حمیدرضا مسلمی
image

استادیار گروه آموزشی درمانگاهی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1403/3/26)

استنادات

149

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/29)

استنادات

74

مقالات

16

h-index

3

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1375-1381

دکترای حرفه ای

شیراز

1381-1386

دکترای تخصصی جراحی

شیراز

تجارب

از سال 1392 تا کنون

کارشناس رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مهارت ها

جراحی بافت سخت

جراحی بافت نرم

اصلاح سم در گاو

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/24
Sperm evaluation of Jungle Cat (Felis chaus) obtained by urethral catheterization (CT) after medetomidine administration
Antimicrobial Activity of Artemisia absinthium Against Surgical Wounds Infected by Staphylococcus aureus in a Rat Model
Wound healing activity of Origanum vulgare against surgical wounds infected by Staphylococcus aureus in a rat model.
The effect of butyric acid with autogenous omental graft on healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits
Antioxidant Properties of Pistacia khinjuk Accelerate Healing of the Experimental Achilles Tendon Injury in Rabbits
فصلنامه گیاهان دارویی(2017)
حسین فاضل, ^حمیدرضا مسلمی*
Pentoxifylline mitigates detrimental impact of chronic nonbacterial prostatitis on sperm characteristics, reproductive hormones and histopathology in rats
ANDROLOGIA(2017)
9012519025, ^محمود احمدی همدانی*, ^رضا نارنجی ثانی, ^حمیدرضا مسلمی, سحر غفاری خلیق, محمد مهدی درویشی
Antioxidant properties of Artemisia absinthium accelerate healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits
HERBA POLONICA(2018)
علی حسینیان, ^حمیدرضا مسلمی*, رضا صداقت
بررسی اثرات مکمل ایزوفالوون سویا بر روند التیام زخم جلدی متعاقب جراحی برداشت تخمدان در گربه
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2019)
8922519001, ^حمیدرضا مسلمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^رضا نارنجی ثانی
Comparison of Alveolar Ridge Preservation with Autograft Cancellous Bone Transplant and PRF Following Canine Tooth Extraction in Dog
iranian journal of veterinary surgery(2020)
^حمیدرضا مسلمی*, امین نیک پسند, آذین توکلی, سیدمرصاد سفیدگر
تأثیر ویتامین D3 بر تغییرات بیوشیمیایی سرم، هیستوپاتولوژی و استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی نر نژاد ویستار دارای پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی
مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2019)
9111519026, ^محمود احمدی همدانی*, ^عباس جواهری وایقان, ^حمیدرضا مسلمی
Histopathological study of Capparis spinossaon the healing of experimental Achilles tendon injury in rabbits
مجله دامپزشکی ایران(2020)
^حمیدرضا مسلمی*, سیدمرتضی حائریان, میثم تهرانی شریف, رامین مظاهری نژاد فرد
اثر پیشگیرانه تیماسین پلاس بر اختلال حافظه و یادگیری فضایی و اجتنابی غیرفعال ناشی از ایسکمی مغزی تجربی
روان شناسی بالینی(2020)
9311519011, ^کیوان کرامتی*, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
Comparison of the Effect of Nano Ostrich Eggshell and Hydroxyapatite on Bone Defect Healing in Rat Calvarium
Trauma Monthly(2020)
رویا رضائیان, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Comparative study of micro ostrich eggshell and hydroxyapatite on the healing of bone defect created in the rat calvarium
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
سارا حبیب نژاد, ^حمیدرضا مسلمی*, ^سحر غفاری خلیق
Evaluating the Effect of Electrospun Polyvinyl Alcohol Nanofiber Containing Eucalyptus globules Extract on the Healing of Experimental Achilles Tendon Injury in Rat
iranian journal of veterinary surgery(2021)
Seyed Mohammad Ali Sadat-Hosseini, ^حمیدرضا مسلمی*, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
Study of the Effect of Topical Ozonated Oil on Healing of Calvarial Defect
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY(2021)
سپهر دری, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
Evaluation of platelet indices and mean platelet volume to platelet count ratio in experimentally varicocele-induced adolescent and adult rats
Andrologia(2022)
9412519019, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمیدرضا مسلمی
بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک به دنبال تجویز موضعی فیبرین غنی از پلاکت در جراحی برداشت سر و گردن استخوان فمور در خرگوش
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2021)
9212519101, ^حمیدرضا مسلمی*, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی
بدشکلی های خمشی و زاویه ‏ای در گوساله ‏ها
التیام(2023)
^حمیدرضا مسلمی*, 9711519001
تثبیت کننده های اسکلتی خارجی در دام کوچک
التیام(2023)
^حمیدرضا مسلمی, 9711519001, 9811519034
معاینه ارتوپدی اندام خلفی در دام کوچک
التیام(2023)
^حمیدرضا مسلمی, 9612519016
The Electrospun Fibrous Membrane Containing Pomegranate Seed Extract/Polyvinyl Alcohol Improves Infectious Wound Healing in Wistar Rats
FIBERS AND POLYMERS(2023)
^خاطره کفشدوزان*, 9312519014, ^حمیدرضا مسلمی, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
معاینه ارتوپدی اندام قدامی در دام کوچک
التیام(2023)
^حمیدرضا مسلمی, 9711519001, 9811519034
بروز تورفتگی روده ها(Intussusception) متعاقب مصرف بیش از دوز داروی متوکلوپرامید و رانیتیدین در یک قلاده گربه نژاد پرشین
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2022)
^حسام الدین اسکافیان*, ^حمیدرضا مسلمی
مطالعه تجربی تاثیر سوپرناتانت پلاکتی خودی(Platelet Supernatant) در التیام زخم سوختگی قرنیه در خرگوش
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی(2023)
^حمیدرضا مسلمی*, دانیال هاشمی منصور
ارزیابی تأثیر عصاره الکلی گیاه رازیانه بر التیام زخم‌های جلدی در رت
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی (پژوهشی)(2023)
9311519023, ^محمدحسن یوسفی, ^حسام الدین اسکافیان*, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
Electrospun Fibrous Membrane Containing Pistachio Hull Extract /Polyvinyl Alcohol as Accelerator Healing of Calvarial Defects in Wistar Rats
Trauma Monthly(2023)
9612519016, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^سحر غفاری خلیق
Histological Changes in the Fracture Callus Following the Administration of Pistacia khinjuk Extract on Tibial Fracture in Rabbits
the 5th international symposium of veterinary surgery(2017-12-05)
نیما ایل بیگی*, علی گیوه چی, ^حمیدرضا مسلمی
Effect of Topical Application of Autologous Platelet lysates on Corneal Alkali Injury in Rabbits
the 5th International Symposium of Veterinary Surgery(2017-12-05)
بهاره گریوانی*, امیرحسین اورسجی, ^حمیدرضا مسلمی
مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه پونه کوهی در التیام زخم تجربی قرنیه در خرگوش
دهمین گردهمایی ملی دامپزشکی علوم بالینی ایران(2018-02-13)
9112519009, افشین نجفی, ^حمیدرضا مسلمی*
مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه در التیام زخم تجربی قرنیه در خرگوش
دهمین گردهمایی ملی دامپزشکی علوم بالینی ایران(2018-02-13)
9111519004, محمدحسین کامران, ^احسان پورافشار, ^حمیدرضا مسلمی*
بررسی اثرات بالینی و رادیولوژی تجویز موضعی لایست پلاکتی خودی به دنبال جراحی برداشت سر و گردن استخوان ران (FHO) در خرگوش/Evaluation of clinical and radiological effects of topical autologous platelet lysate in femoral head and neck ostectomy in rabbits
اولین کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی/international congress on veterinary anatomical science(2021-03-03)
9211519017*, ^محمدحسن یوسفی, ^حمیدرضا مسلمی, یاسمین والی
Study of the effect of Nano-niosome containing zataria multiflora essential oil on the Staphylococcus aureus induced keratitis in rat
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience(2023-04-26)
9411519010, ^حمیدرضا مسلمی*, ^خاطره کفشدوزان, ^سید محمد صادق نوربخش
The effect of the healing rate of Polyvinyl Alcohol Nano-Fibers Containing Pistachio Hull Extract on healing of bone defect induced in the rat calvarium
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience/سومین همایش بین المللی تحقیقات و علوم و فناوری نانو(2023-04-26)
9612519016, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^سحر غفاری خلیق
Evaluating the Effect of Electrospun Polyvinyl Alcohol Nanofiber Containing Pistachio Hull Extract on the Healing of Experimental Achilles Tendon Injury in Rat
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience/سومین همایش بین المللی تحقیقات و علوم و فناوری نانو(2023-04-26)
9512519006, ^حمیدرضا مسلمی*, ^سید محمد صادق نوربخش, ^سحر غفاری خلیق
The effect of simultaneous administration of alpha-lipoic acid and vitamin C on sperm parameters, serum total oxidant and antioxidant properties and testicular pathology in Immature and adult male rats with experimental varicocele
5th International and 26th National Congress of Physiology and Pharmacology/پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9411519003, ^سحر غفاری خلیق*, ^محمود احمدی همدانی, ^حمیدرضا مسلمی, ^اشکان جبلی جوان
بررسی تأثیر کروسین بر پارامترهای اسپرم اپیدیدیمال متعاقب القاء تجربی پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی با کاراجینان در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
9312519100, ^عباس جواهری وایقان, ^محمود احمدی همدانی*, ^حمیدرضا مسلمی, ^رضا نارنجی ثانی
اثر حفاظت نورونی تیماسین پلاس بر ناحیه CA1 هیپوکامپ و شکنج دندانه‌ای در موش سفید بزرگ آزمایشگاهی متعاقب القاء ایسکمی مغزی و خون‌رسانی مجدد به مغز
پنجمین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران(2023-10-11)
امین راه داری*, ^کیوان کرامتی, ^سعیده نعیمی, ^حمیدرضا مسلمی, ^سحر غفاری خلیق
ساخت و مشخصه يابي داربست‌هاي مهندسي بافت پوست بر پايه پلي‌آنيلين، پلي وينيل الكل و صمغ كتيرا توسط روش الكتروريسي
اكبري خيرابادي زهرا(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
راهنمای تکنیک های بی حسی و بی دردی ناحیه ای در حیوانات کوچک
راهنمای تکنیک های بی حسی و بی دردی ناحیه ای در حیوانات کوچک

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کارورزی جراحی دام بزرگ   (320 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
کارورزی جراحی دام کوچک   (366 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
بیماری های اندام حرکتی   (424 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
اصول جراحی و هوشبری   (576 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
جراحی عمومی دام های کوچک   (540 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
جراحی عمومی دام های بزرگ   (476 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

بخش جراحی و رادیولوژی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان
h.moslemi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس